Novosti

 

04.11.2017. IPO

 

ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA ZA PTIČARE, RETRIVERE I ŠUNJKAVCE

&

ISPIT RADA PTIČARA U POLJU S ODSTRELOM I DODJELOM KANDIDATURE CACT-HR

 

 

ORGANIZATORI:

Kinološko društvo Dugo Selo

 

SUCI:

Marijan Čižmešija (HR)

Petar Klarić (HR)

Željko Žilnik (HR)

 

 

LOKACIJA:

Tereni LD "Kuna", Velika Ostrna, Čulinečka 52

 

INFORMACIJE:

kinoloskodrustvo.dugoselo@gmail.com