Kontakt

 

KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGO SELO

 

Adresa: Zagrebačka 95, 10370 Dugo Selo

Kontakt telefon tajnice društva: 091/892 1395

E-mail: kinoloskodrustvo.dugoselo@gmail.com

Web stranica: www.kinolosko-dugoselo.com

 

Predsjednik: dr.sc.Velimir Sruk dr.vet.med

E-mail:  velimirsruk@yahoo.com

 

Tajnica: Lana Kocet

E-mail:  lkocet@gmail.com